Smyckets funktion genom historien

Smyckets funktion genom historien

Det är inte bara smyckets utförande som har sett olika ut genom historien. Smyckets funktion har också varierat en del. I följande text kan du ta del av mer information om vad och hur smycken har använts tidigare genom historien. Det finns många ställen där man kan läsa mer om smyckets form och funktion om du vill fördjupa dina kunskaper efter den här informationen.

Smyckets funktion

Att människor har använt smycken på olika sätt genom historien beror på en rad olika saker. Den kanske första och mest vanligt förekommande anledningen till att bära smycken på forntiden var bland annat för att hålla saker på plats. Exempelvis kunde ett hårsmycke bäras för att hålla håret på plats. Men, smycken har förmodligen alltid använts som en form av utsmyckning också. Istället för att bara ha ett simpelt band för att hålla fast håret ville de flesta ha ett band som var utsmyckat på något sätt.

Ett par tusen år senare blev smycket ännu mer en statussymbol. Nu bars de inte bara som utsmyckning utan också för att visa att den som bar dem hade råd att köpa dem. Smycken bars vid den här tiden också för att visa vilken familj eller social tillhörighet den som bar smycket tillhörde. I samband med det avtog delvis smyckets praktiska funktioner och de övergick mer och mer till att fylla en annan funktion.

Vid den här tiden blev det allt vanligare att använda smycken som beskydd mot väsen eller onda andar också. Ofta bars exempelvis amuletter runt halsen för att bringa lycka eller försvara den som bar den.

Det här sättet att använda smycken på förekommer delvis idag också. Men, att använda smycken på ett praktiskt sätt eller för att visa tillhörighet har hängt med in i modern tid. Än idag används smycken för att visa en social tillhörighet, t.ex. en vigselring, ingenjörsring eller genom broscher av olika slag. Dessutom används smycken återigen för att lösa praktiska problem, så som fina klockor som både fyller en praktisk funktion – att visa vad klockan är – samt en statusfunktion med fina finesser och/eller fint armband.

Kort om ordet smycke

Smycke som ord finns representerat i många språk. Ordet har förmodligen förekommit mer eller mindre sedan de började tillverkas i större utsträckning. Olika former av begreppet vacker har ofta använts för att beskriva smycket. I svenskan har begreppet smycke förekommit sedan mitten på 1500-talet eller kanske något tidigare än så.

Kommentarer är stängda.
nisarg