Vad gör en juvelerare?

Vad gör en juvelerare?

Om du är intresserad av att läsa mer om vad en juvelerare gör finns det mer information att hitta i den här texten. Det kan exempelvis vara intressant om du har funderat på att utbilda dig till juvelerare. Då kan du läsa mer om vad det innebär att utbilda sig till juvelerare också.

Yrkesgruppen juvelerare

En juvelerare är inte bara en utbildad guldsmed utan en juvelerare har ofta mer utbildning och erfarenhet än så. För att bli en bra juvelerare krävs det också att personen ifråga är genuint intresserad av ädelstenar. Det är nämligen den stora skillnaden mellan att vara guldsmed eller silversmed. En juvelerare arbetar i större utsträckning med ädelstenarna också.

I en juvelerares arbetsuppgifter ingår det ofta att slipa och fixa med ädelstenar. Det vill säga, inte bara att som en guldsmed arbeta med metaller och tillverka smycken utan att utöver det fixa med själva ädelstenarna också. Det ingår ofta att bedöma ädelstenar och bestämma vilken kvalitet stenarna har. Samtidigt arbetar en juvelerare med metaller precis som en guld- eller silversmed också gör.

En juvelerare jobbar dessutom i högre utsträckning med inriktning mot smycken. En silver- eller guldsmed kan också ta beställningar på andra saker, men det kan förstås en juvelerare också. Dock är en juvelerare ofta mer specialiserad på smycken med stenar.

I Sverige är branschen för guldsmeder och juvelerare ganska liten. Det är en fördel i och med att det kan vara lätt att få jobb, men också en nackdel eftersom det finns få människor att samarbeta med. Många juvelerare driver mindre eller enskilda firmor. Det i sin tur ger dem mycket frihet, men också mycket mer jobb än att vara anställd hos någon annan.

En juvelerares utbildning

För att bli juvelerare krävs det dels att du är utbildad och/eller har erfarenhet av smide antingen som guldsmed eller som silversmed. Dessutom krävs det att du därefter går en specialutbildning som är inriktad mot juvelerare. Utbildningen består till stor del av att eleverna har praktik och går som lärling hos en utbildad juvelerare. På det sättet erbjuds eleverna en möjlighet att knyta nya kontakter inom branschen samtidigt som de utbildar sig. När du har varit aktiv inom branschen i mer än tio år kan du ansöka om ett så kallat mästarbrev. Det här brevet är ett bevis på att du har arbetat som guldsmed och/eller juvelerare så pass länge att du verkligen bemästrat hantverket.

Det här kan vara en kvarleva från när yrken som guldsmed tillhörde ett skrå och yrkesutövarna gick från att vara lärlingar till mästare.

Kommentarer är stängda.
nisarg